IX Curso Sobre Actualidades en Medicina Crítica.
Departamento de Medicina Crítica “Dr. Mario Shapiro”. División de enseñanza e
Investigación y Asociación Médica del Hospital A.B.C.
México, D.F. Agosto, 2002.